Ajánlatkérés szakmai felelősségbiztosításra

Ha szeretne ajánlatot kérni felelősségbiztosításra, csak adja meg az adatokat, és 24 órán belül keresni fogom a részletes ajánlatokkal. Az ajánlatkérésnek költsége nincs, kötelezettséggel nem jár. A versenyképes biztosítók ajánlatait összehasonlítom és értékelem.

A felelősségbiztosítások szolgáltatása, típusai

A felelősségbiztosítások szolgáltatásai nagyon különbözőek lehetnek, ezért érdemes ismerni a felelősségbiztosítások típusait, hogy együtt kiválaszthassuk a vállalkozása számára legalkalmasabb megoldást. A felelősségbiztosítás a vállalkozó vagy cég által okozott kár esetén fizet a károkozó helyett, ezért a típusok között az a különbség, hogy a vállalkozás kinek okoz kárt.

Általános felelősségbiztosítás: bárkinek okozott személyi sérüléses kárt és a harmadik személynek okozott dologi kárt téríti meg. A dologi kár fogalmát tágan kell értelmezni, a pénz vagy értékpapír is dolognak számít. Harmadik személynek számít, akivel a vállalkozás nincs szerződéses kapcsolatban, tehát nem ügyfél, alvállalkozó, alkalmazott, vendég, vásárló.

Például ha a vállalkozás cégtáblája ráesik egy járókelőre, akinek emiatt eltörik a lába, arra megoldás az általános felelősségbiztosítás. Ez személyi sérüléses kár, a vállalkozás valószínuleg felelős, mert nem rögzítette megfelelően a cégtáblát, így a biztosító fizet. Egy biztosító általános felelősségbiztosítási feltételét itt olvashatja.

Szolgáltatói (vagy termék) felelősségbiztosítás: a szolgáltatás nyújtása alatt a szerződéses partnereknek okozott dologi kárt téríti meg. Szerződéses partner az ügyfél, a vendég, a megrendelő, a vásárló, a fogyasztó vagy bárki más, akinek a részére a szolgáltatást nyújtja vagy a terméket eladja a cég. Például egy fodrászat hajfestés közben összekoszolja a vendég ruháját, és ezzel a ruhában kárt okoz, arra a szolgáltatói felelősségbiztosítás fizet.

Szakmai felelősségbiztosításszakmai hibával szerződéses partnernek (ügyfélnek, megrendelőnek…) okozott károkra nyújd fedezetet. Bizonyos tevékenységekre nem köthető szolgáltatói felelősségbiztosítás, helyette szakmai felelősségbiztosítást kell kötni, általában jogszabály írja elő. Például az orvosi vagy egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás, őrző-védő cégek szakmai felelősségbiztosítása vagy a könyvelői és könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás ilyen. Ha orvos okoz betegének kárt, arra a szakmai felelősségbiztosítás fizet.

Munkáltatói felelősségbiztosítás: a munkáltató által az alkalmazottnak okozott személyi és dologi kárt téríti meg, általában a munkahelyi balesetek ide tartoznak. Például ha az alkalmazott leesik egy létráról, beperelheti a munkáltatót, hogy nem megfelelő munkaeszközt vagy utasítást adott, és a munkáltató felelős a balesetért. A biztosító fizeti a kárt a munkáltató helyett.

Bérlői felelősségbiztosítás: bérbe adónak okozott kárt téríti meg, az ingatlan tulajdonos gyakran előírják, például bevásárlóközpontokban található üzleteknek gyakran a bérleti szerződés feltétele.

Példák a díjakra és a szolgáltatásra

A bemutatott példák csak egy adott tevékenység esetén a megjelölt szolgáltatásra vonatkoznak, a más tevékenységnél vagy más szolgáltatással eltérések lehetnek.

Informatikai cég felelősségbiztosítása, 20 milliós árbevétellel

Kalkuláció alapja: félévente fizet átutalással, önrész 10%, 10.000 Ft, 20 millió Ft árbevétel, 10 fő alkalmazott.

Szolgáltatásáltalános felelősségbiztosításáltalános felelősségbiztosítás
 szolgáltatói felelősségbiztosításszolgáltatói felelősségbiztosítás
 munkáltatói felelősségbiztosítás
Limit káronként5.000.000 Ft5.000.000 Ft
Limit évente15.000.000 Ft15.000.000 Ft
Legjobb díj31.598 Ft/év46.040 Ft/év

További kedvezmények lehetségesek például díjlehívás vagy éves fizetés esetén. Kérjen ajánlatot!

Informatikai vállalkozás felelősségbiztosítása, 50 milliós árbevétel esetén

Kalkuláció alapja: félévente fizet átutalással, önrész 10%, 10.000 Ft, 50 millió Ft árbevétel, 25 fő alkalmazott.

Szolgáltatásáltalános felelősségbiztosításáltalános felelősségbiztosítás
 szolgáltatói felelősségbiztosításszolgáltatói felelősségbiztosítás
 munkáltatói felelősségbiztosítás
Limit káronként10.000.000 Ft10.000.000 Ft
Limit évente30.000.000 Ft30.000.000 Ft
Legjobb díj69.347 Ft/év107.382 Ft/év

További kedvezmények lehetségesek például díjlehívás vagy éves fizetés esetén. Kérjen ajánlatot!

Orvosi és egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás

Kalkuláció alapja: háziorvos és egy asszisztense biztosított, évente fizet átutalással.

Szolgáltatásorvosi szakmai felelősségbiztosításorvosi szakmai felelősségbiztosítás
Limit káronként5.000.000 Ft10.000.000 Ft
Limit évente10.000.000 Ft50.000.000 Ft
Önrész10%, 10.000 Ft10%, 10.000 Ft
Legjobb díj19.550 Ft/év25.500 Ft/év

További kedvezmények lehetségesek például több orvos vagy egészségügyi alkalmazott biztosítása esetén. Kérjen ajánlatot!

Személyvédelmi, vagyonvédelmi és őrző-védő cég szakmai felelősségbiztosítása

Kalkuláció alapja: személyvédelmi, vagyonvédelmi őrző-védő cég, félévente fizet átutalással, bruttó árbevétel 26 millió forint.

Szolgáltatásőrző-védő szakmai felelősségbiztosításőrző-védő szakmai felelősségbiztosítás
Limit káronként2.000.000 Ft5.000.000 Ft
Limit évente2.000.000 Ft5.000.000 Ft
Önrész25.000 Ft25.000 Ft
Legjobb díj24.390 Ft/év27.900 Ft/év

További kedvezmények választhatók például éves fizetés esetén. Kérjen ajánlatot!

Felelősségbiztosítási limit és önrész:

Mennyi legyen?

A felelősségbiztosítások esetén négy tényező befolyásolja a díjat: az árbevétel, a tevékenység, a limit és az önrész. A limitet és az önrészt az ügyfél választja, ez egy veszélyes lehetőség. De nézzük mit is jelentenek ezek pontosan?

Young couple consultations with a insurance agent. saving and insurance concept

Limit:

a biztosító által kifizetett kártérítés a limitet nem haladhatja meg. Kétféle limit van, káronkénti és éves, például 10 M Ft/kár és 30 M Ft/év. Ez azt jelenti, hogy kár esetén a biztosító legfeljebb 10 M Ft-ot térít. Ha ennél nagyobb a kár, akkor is csak a 10 M Ft-ot fizeti ki. Ha több kár történik egy évben, a károk összeadódnak, és az éves limitnél többet nem fizet a biztosító. Fontos, hogy az év biztosítási évet jelent, azaz a céges vagy vállalkozói biztosítási szerződés kezdetétol számított 12 hónapot. A naptári év nem számít. Az árbevétellel arányos limitet ajánlok.

Önrész:

kár esetén az önrészt az ügyfél fizeti, hasonlóan a casco károkhoz. Százalékos és forintban meghatározott általában mindig van felelősségbiztosítás esetén. Például 10%, 50.000 Ft önrész azt jelenti, hogy kár esetén a kárösszeg 10%-át, de legalább 50.000 Ft-ot nem fizeti ki a biztosító, azt az ügyfélnek kell fizetnie. Például egy 600.000 Ft-os kár esetén csak 540.000 Ft-ot fog fizetni a biztosító.

A limiten és az önrészen nem érdemes spórolni. Kevés limit vagy túl magas önrész nehéz helyzetbe hozhat egy vállalkozást. Például több biztosító is ajánl 3 vagy 5 M Ft-os limitet káreseményenként, ezek gyakran kevésnek bizonyulhatnak, és egy nagy kár esetén akár csődbe vihet egy céget egy kártérítési ügy. A magasabb limitek is csak 10-20%-kal drágábbak, ezért szerintem nem érdemes kockáztatni egy cég sorsát. Az árbevétellel arányosan érdemes megválasztani a limitet és az önrészt.

Miért érdemes szakmai felelősségbiztosítást kötni?

 

A felelősségbiztosítás kötése egy vállalkozás számára Magyarországon számos előnnyel jár. A céges felelősségbiztosítás egy olyan biztosítási lehetőség, amelynek segítségével a vállalkozások megvédhetik magukat azoktól a pénzügyi következményektől, amelyek azért merülhetnek fel, mert a cég tevékenysége során kárt okoz másoknak vagy mások tulajdonában kárt okoznak.

Az alábbiakban bemutatok  néhány okot, hogy miért érdemes felelősségbiztosítást kötni egy cégnek vagy egyéni vállalkozónak Magyarországon:

  • Kártérítési követelések kezelése

Bármilyen méretű vállalkozás esetében előfordulhat, hogy véletlenül kárt okoznak másoknak vagy mások tulajdonában okoznak kárt a tevékenységük során. A felelősségbiztosítás révén a cégnek nem kell saját tőkéjéből fedeznie az esetleges kártérítési követeléseket, ami jelentős pénzügyi teher csökkentést jelenthet.

  • Vállalkozás hitelessége és bizalomépítés

 A felelősségbiztosítás megléte azt jelzi partnereknek, ügyfeleknek és más érdekelt feleknek, hogy a cég felelősségteljesen áll hozzá tevékenységéhez. Ez növelheti a vállalkozás hitelességét és megalapozhatja a bizalmi kapcsolatokat.

  • Jogi védelem és költségcsökkentés

 Ha egy vállalkozás ellen kártérítési igényt vagy pert nyújtanak be, a felelősségbiztosítás fedezheti az ilyen esetekből adódó jogi költségeket. A jogi védelem és költségcsökkentés lehetősége megkönnyítheti és olcsóbbá teheti az ilyen helyzetek kezelését.

  • Jogszabályoknak, hatóságoknak való megfelelés

Bizonyos iparágakban vagy tevékenységi körökben előírhatják a felelősségbiztosítás meglétét. Például építőipari projektek, orvosi tevékenységek, szállítási vagy logisztikai szolgáltatások esetén gyakran előírják a felelősségbiztosítást. Ennek hiányában a vállalkozás nem folytathatja tevékenységét vagy súlyos büntetésekkel szembesülhet.

  • Vállalkozások közötti partnerség és bizalom

 Egyes nagyobb vállalatok vagy közigazgatási szervek előnyt jelenthetnek a felelősségbiztosítással rendelkező partnerekkel szemben. Például az ilyen biztosítás hiánya kizárhatja a vállalkozást bizonyos tenderpályázatokból vagy beszállítói lehetőségekből.

  • Belső védelem az alkalmazottak számára

Ha egy vállalkozás dolgozója véletlenül kárt okoz egy harmadik félnek vagy a vállalkozás tulajdonában kárt okoz, a felelősségbiztosítás védelmet nyújthat az alkalmazottak számára is.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a felelősségbiztosítás körültekintő és alapos kiválasztása elengedhetetlen. A biztosítás típusa, a kártérítési limitje és az önrésze, területi és időbeli kiterjedése vállalkozástól függően változhat. Érdemes konzultálni egy megbízható, független biztosítási szakértővel, hogy megtalálják a legmegfelelőbb biztosítást a cég vagy egyéni vállalkozás számára.