Miért érdemes őrző védő és vagyonvédelmi cégeknek szakmai felelősségbiztosítást kötni Magyarországon?

Az őrző-védő és vagyonvédelmi cégeknek Magyarországon érdemes szakmai felelősségbiztosítást kötniük számos fontos ok miatt. Ezek közül néhány legfontosabb előny:

Felelősségvállalás: Az őrző-védő és vagyonvédelmi cégek tevékenysége során különféle kockázatok merülhetnek fel, például a biztonsági szolgáltatások hiányosságaiból, vagy akár az alkalmazottak által okozott anyagi károkból vagy személyi sérülésekből eredő felelősség. A szakmai felelősségbiztosítás az ilyen helyzetekre készülve megvédi a cégeket a váratlan követelésekkel szemben.

Jogszabályoknak, pályázatoknak való megfelelés: A rendőrség minden vagyonvédelemmel, őrzés-védelemmel, magánnyomozással vagy riasztó szereléssel foglalkozó vállalkozásnak előírja a szakmai felelősségbiztosítás meglétét, de minimális limitet nem ír elő, a legkisebb limit is elég a rendőrségi engedélyhez. Számos esetben a nagyobb projektekhez való pályázáshoz előfeltétel lehet egy megfelelő szakmai felelősségbiztosítás megléte, ott már gyakori a limit előírás is. A biztosítás megléte tehát kötelező, és egy magasabb kártérítési limittel növelheti a cég esélyeit a komolyabb és magasabb költségű munkák elnyerésére.

Megbízhatóság és hitelesség: A szakmai felelősségbiztosítás jelenléte jelzi az ügyfelek és partnerek felé, hogy a cég tudatában van a felelősségének és képes vállalni a tevékenységeivel kapcsolatos kockázatokat. Ez növeli az ügyfelek bizalmát és hozzájárul a cég hitelességéhez.

Kártérítési kötelezettségek csökkentése: Ha a cég hibából eredő károkat okoz, a szakmai felelősségbiztosítás fizeti a kártérítési kötelezettségeket és fedezni az esetleges jogi költségeket (10% önrész levonása után). Ezért fontos a gazdasági stabilitás megőrzése szempontjából.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szakmai felelősségbiztosítás körültekintő kiválasztása és a megfelelő fedezet meghatározása elengedhetetlen. Az üzleti tevékenység jellegétől és méretétől függően érdemes szakértő biztosítási tanácsadó segítségét is kérni a megfelelő biztosítási megoldások megtalálásához.

A  biztosító vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán a vagyonvédelmi szolgáltatás jogosultjának okoz és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá a választott biztosító a biztosítási limit erejéig helytáll a biztosított helyett, ha annak sérelemdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. A biztosítási védelem arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottat azért terheli sérelemdíj fizetési kötelezettség, mert vagy maga vagy az általa foglalkoztatottak a munkavégzésük során másnak személyiségi jogi jogsértést okoztak. 

Két példa káresetekre:

  1. Példa: Egy őrző-védő kft. feladata hogy egy területet óránként körbejárjon. Az őr elaludt és két óra elteltével járta újra körbe a területet, ahol addigra az egyik épületbe betörtek. Ebben az esetben a kft.-nek meg kell térítenie a betörésből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik vagyonvédelmi vállalkozások szakmai felelősségbiztosításával.
  2.  Példa: Egy őrző-védő kft. által őrzött építési területre az őr hibájából betörnek és eltulajdonítanak több értékes kisgépet. Ebben az esetben is a kft.-nek kell megtérítenie a kárt, kivéve, ha rendelkezik vagyonvédelmi vállalkozások szakmai felelősségbiztosításával. 
Megosztás: