Miért érdemes építés-szerelés (C.A.R. – construction all risks) biztosítást kötni? Mit jelent az építés-szerelés biztosítás?

Az építés- és szerelésbiztosítás egyszerre vagyon- és felelősségbiztosítás, all risks típusú fedezet nyújt, mely minden olyan káreseményre kiterjed, ami a biztosított vagyontárgyak javítását, vagy pótlását teszi szükségessé, és amelyeket a biztosító kockázatvállalása nem zárt ki (vagyonbiztosítás), továbbá arra is fizet, ha a kivitelező másnak okoz kárt (felelősségbiztosítás). Így a kivitelezőt ért kárra, és a kivitelező által okozott kárra is fizetnek!

Így a biztosítási fedezet kiterjed:

  • az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem látható. Az építési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira, továbbá mellékköltségekre, kárenyhítési költségekre (ez mind a vagyonbiztosítás része)
  • harmadik személynek és megrendelőnek okozott dologi és személyi károkra (felelősségbiztosítás).

Az építés-szerelés (CAR – Construction All Risks) biztosítás egy olyan speciális biztosítási forma, amelyet építőipari projektekhez kötnek, egyszeri díjfizetéssel. Célja, hogy védelmet nyújtson az építési munkálatok során bekövetkező károk ellen. Magyarországon is érdemes ilyen biztosítást kötni a kivitelezőnek, mivel az építési folyamat során számos kockázattal járhat, amelyek komoly anyagi terheket rónak a felekre. A CAR biztosítás megkönnyíti a károk helyreállítását és csökkenti a kockázatot az építőipari projektek során.

Pár tipikus káreset, amelyek előfordulhatnak az építési folyamat során:

  • Anyagi kár az építkezésen: Például a munkagépek meghibásodása, építőanyagok megrongálódása vagy eltűnése, tűzesetek, víz- vagy viharkárok, ami súlyosan befolyásolhatja az építkezés folyamatát és költségeit.
  • Tervezési hiba: Ha a tervezők hibásan tervezték meg a projektet, amely következtében károk keletkeznek az építkezés során vagy a későbbiekben, például a szerkezet stabilitása vagy a funkcionális problémák miatt.
  • Hibás munkavégzés: Az építkezés során bekövetkező hibás munkavégzésből eredő károk, például rosszul beépített szerkezetek, nem megfelelő minőségű munkavégzés, ami csökkentheti az épület vagy létesítmény élettartamát és megnövelheti a fenntartási költségeket.
  • Felelősségből eredő károk: Balesetek, sérülések vagy károk, amelyek az építési területen, vagy az épület használatában bekövetkeznek, és amelyekért a kivitelezőnek felelősséget kell vállalnia.
  • Természeti katasztrófák: A természeti csapások, például árvizek, földrengések, tornádók vagy erős széllökések károkat okozhatnak az építkezésen vagy az épületeken.

A CAR biztosítás ezen károkat, és még sok más kockázatot is lefed, és megkönnyíti a kivitelezők számára, hogy magabiztosan végezhessék munkájukat anélkül, hogy az anyagi veszteségektől kellene tartaniuk. Az építőipari projektek komplexitása és az előforduló kockázatok miatt érdemes alaposan megfontolni és a konkrét projekt igényeihez igazítani a CAR biztosítás kiterjedését. Mindenképpen érdemes konzultálni egy megbízható biztosítási szakemberrel a megfelelő biztosítási fedezet kiválasztásához.

Megosztás: